UKCA Belgesi Nedir?

 

UKCA Belgesi, AB pazarında ürün satmak için gerekli olan CE Belgesi’nin İngiltere pazarı için geçerli versiyonudur. Büyük Britanya (İngiltere, Galler ve İskoçya) piyasasına ürün arz etmek isteyen kuruluşların UKCA Belgesi alması zorunludur. Kuzey İrlanda kısmı açısında şuanlık böyle bir gereksinim bulunmamaktadır. Bu belge, ürünlerin temel sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşıladığını gösterir. İngiltere’ye daha önce CE işaretiyle ihraç edilen ürünlerin, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla artık UKCA işaretiyle satılma zorunluluğu bulunmaktadır. UKCA (United Kingdom Conformity Assessed) düzenlemesi Ocak 2021’de yürürlüğe girmiştir; fakat firmalar için bir geçiş süreci planlanmış olup, İngiltere’ye ürün ihraç eden kuruluşlar, Ocak 2023’e kadar CE belgelerini kullanmaya devam edebileceklerdir. Bu tarihten sonrası için UKCA Belgesi kullanımı zorunludur.

 

UKCA, İngiltere’nin Brexit süreciyle birlikte AB’den ayrıldıktan sonra yaptığı önemli piyasa düzenlemelerinden birisidir. Uluslararası ticarette bir sorun yaşamamak ve var olan ticari ilişkilerini sürdürmek adına İngiltere yönetimi, AB’de uzun yıllardır uygulanan CE sürecini UKCA ile büyük ölçüde korumaya çalışmıştır. Bu sebeble, CE işareti ile ilgili düzenlemelerin ve gerekliliklerin hemen hemen hepsinin UKCA Belgesi ile büyük oranda eşlenik olduğunu söyleyebiliriz. Fakat firmaların ihracatlarını sürdürebilmeleri adına UKCA ile ilgili değişikliklere ve yeni gelen düzenlemelere adapte olması gereklidir.

 

UKCA Belgesi Hangi Ürünleri Kapsar?

 

CE Belgesi’nin kapsamına giren ürünlerin birçoğu UKCA işareti için de geçerlilik gösterir. Yani CE belgesinde olduğu gibi piyasaya girmeden önce temel sağlık, güvenlik ve çevre ihtiyaçlarının karşılanması gereken ürünlerin hepsi için UKCA belgesi geçerlidir. Bu bağlamda, özellikle aşağıdaki ürünler için UKCA Belgesi’nin gerekli olduğunu belirmek gerekir:

 

 • Aerosoller
 • Alçak gerilim elektrikli ekipmanları
 • Asansörler
 • ATEX
 • Basınçlı ekipmanlar ve basit basınçlı kaplar
 • Dinlenme tekneleri ve kişisel deniz taşıtları
 • Ekotasarım
 • Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
 • Gaz aletleri
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Makineler
 • Otomatik olmayan tartı aletleri
 • Oyuncak güvenliği
 • Ölçüm aletleri
 • Piroteknik / Havai fişekler
 • Radyo ekipmanları
 • Tehlikeli maddelerin kısıtlanması

Yukarıda listelenen ürünlerin dışında başka ürünler için de UKCA Belgesi gerekebilmektedir. Bazı inşaat ürünleri, taşınabilir basınçlı ekipmanlar, deniz taşıtları, demiryolu ürünleri ve medikal cihazlar bunlardan birkaçıdır.

 

UKCA Belgesi Neden Önemlidir?

 

UKCA işareti İngiltere pazarına girmek isteyen kuruluşlar için en önemli ve öncelikli gerekliliklerden biridir. Bu belge olmadan İngiltere pazarında ürün satabilmek mümkün değildir. Belge, firmaya ticari izinlerin yanı sıra farklı fırsatlar ve avantajlar da sunmaktadır.

Belge sahibi firmalar iç pazarda da marka güvenirliliğini artırtırmış ve kurumsal itibarını yükseltmiş olurlar. Bunun yanı sıra bazı kamu ve özel sektör ihalelerinde tıpkı CE Belgesi’nde olduğu gibi UKCA’ya sahip firmalar için birtakım ayrıcalıklar tanınabilmektedir. Bu sebep ile de firmaların iş hacmi büyütmekte ve dolayısıyla gelirlerini artırmaktadırlar.

Belge sahibi olmak isteyen firmalar bu süreçte Mutlu Kalite gibi bir danışmanlık firmasından destek almalıdır.