HİJYEN SANİTASYON BELGESİ NEDİR?

İnsanlar, yaşadıkları ortamın temiz olmasını ve güvenli besinleri tüketmeyi ister. Sağlıklı olabilmemiz sadece kendimize değil etrafımızdaki insanların varlığına ve sağlığına da bağlıdır. Toplumun ve toplumda yer alan her bireyin sağlık konusunda duyarlı ve farkındalık sahibi olması gerekir. Özellikle toplum sağlığıyla doğrudan etkileşimi olan hastane, okul, otel, restoranlar vb. işletmelerde görev alan çalışanların bu konuda daha hassas olması gerekir. Çünkü hepsi bireysel sağlıklarının yanında hizmet verdikleri diğer insanların sağlığından da sorumludur. Bu şekilde verilen hizmet müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini arttıracak ve de onların hastalıklardan korunmasını sağlıyor olacaktır.

Sanitas yani sağlık kelimesinden gelen (Yunanca) Sanitasyon; insanların sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve yeniden kazanılması için gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve bu koşulların kalıcı olmasını sağlamaktır. Temizlik ve sağlık kurallarına uygun olarak ortamların zararlı ve hastalık yapıcı mikroorganizmalarca arındırılması işlemlerinin bütünüdür. Daha çok gıda alanı için kullanılan bir terimdir. Özellikle gıda üretiminde ortamın hijyenik olması, üretim aşamalarının sağlık koşullarına uygun gerçekleştirilmesi ve bunun devamlılığı anlamı taşır.

Hygieiai adlı Yunan tanrıçasından adını alan Hijyen; sağlıklı yaşamak için insanların bedeninin, çevresinin temiz olmasını sağlaması ve hastalıklardan korunması için alması gereken önlemler bütünüdür. Hijyen, sanitasyondan farklı olarak bazı sağlık kuralları koymuştur. Yani ortamın veya araç gereçlerin hijyenik olmasını sağlayacak kurallar bütünüdür. Daha çok tıp alanında kullanılır.

HİJYEN VE SANİTASYON FARKI

Hijyen; gıdalarda her türlü açıdan insan sağlığına uygun koşullara uyulmasını sağlarken, sanitasyon gıda temini sürecinde biyolojik, fiziksel ve kimyasal olarak güvenilir bir üretimi sağlar.  Yani hijyenik koşulların ortaya çıkabilmesi için öncelikle sanitasyon kurallarına uyulması gerekir.

Sanitasyon genellikle ortaya çıkan olumsuz durumlarla mücadeleyi sağlarken, hijyen ise ortaya çıkacak olumsuz durumları engellemeye çalışır. Hijyen, güvenli ve kaliteli sağlık ve sağlık ortamı için alınması gereken tüm önlemler bütünüdür. Sanitasyon ise sağlanmak istenen bu ortamın öncesinde ve sonrasında uyulması gereken kurallar bütünüdür.

HİJYEN BELGESİ NASIL ALINIR?

Tercihen; MEB’den, özel kurs merkezlerinden veya Halk Eğitim Merkezleri’nden, alınan eğitim sonucu yapılan sınavdan geçerli not almak kaydıyla alınabilir.

HİJYEN BELGESİ NE KADAR SÜREDE ALINIR?

Belge alımı için en az 8 saat ve en fazla 40 saat olmak üzere eğitim alınmalıdır. Eğitimler genel olarak 1 gün içerisinde 8 saat olarak tamamlanmaktadır.

 

HİJYEN SANİTASYON BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ?

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğe göre hijyen belgesinin yenilenmesiyle ilgili bir madde yer almaz. Dolayısıyla bir defa eğitim ve belge alınması yeterlidir. Belge ömür boyu geçerlidir.

 

BELGE ZORUNLU MUDUR? KİMLERE ZORUNLUDUR?

Hijyen belgesi aşağıda yer alan işletmeler ve çalışanları için zorunludur;

 • Oteller
 • Pansiyonlar
 • Moteller
 • Konaklama Yerleri
 • Gıda üretimi yapılan işyerleri
 • Perakende gıda ürünleri satışı yapan işyerleri
 • Gıda taşımacılığı ve servisi yapan işyerleri
 • Yurtlar ve öğrenci yurtları
 • Berber ve kuaförler
 • Mutfaklar
 • Havuzlar
 • Hamamlar
 • Misafirhaneler
 • Temizlik hizmeti veren işyerleri
 • Hastaneler
 • Dövme yapılan işyerleri
 • Saunalar
 • Su üretimi yapılan işyerleri
 • Doğal ve mineral üretimi yapan işyerleri

İŞYERLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYONA UYGUNLUĞUN FAYDALARI

 • İşyerinde yasal zorunluluklara uyulduğunun kanıtlarındandır.
 • Müşteriler için güven sağlar.
 • Paydaşlar ve tedarikçiler için güven sağlar.
 • Üretim miktarını artırmış olur.
 • Rekabet konusunda firmalara olumlu yönde katkısı vardır.
 • Ürün kalitesini yükseltir.
 • Tüketicinin aldatılmasının önüne geçilir.
 • Uluslararası pazarda güven ortamı oluşturur.
 • Ürünlerin reklamı için vazgeçilmez bir etkendir.
 • Gıda endüstrisinin gelişmesinde rol oynar.
 • Ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğunun garantisidir.
 • Çalışanların psikolojisini olumlu yönde etkiler ve verimini artırır.