ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

Günümüz koşullarında iş dünyasının önemli bir kaynağı olan bilginin ve bu bilginin teknolojiye aktarılması ile oluşan bilgi teknolojilerinin, gerek iş hayatında gerekse gündelik yaşantıda çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Bilgi teknolojileri; internet hizmetlerinden dosyaların kaydedilmesine, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği bütün hizmetleri kapsamış olur. Bunun gibi geniş bir kullanım alanı olan, günden güne yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu kadar hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya bırakacağı tehlikelerin oluşum hızını da artırmış olur. Bu değişim ile değişimin getirdiği tehlikeleri anlayıp bunları fırsata dönüştüremeyen ya da fırsatları değerlendiremeyen kuruluşlar, değişen iş dünyası içerisinde rekabet etmeleri fazlasıyla zor olacaktır.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan kuruluşların veya kişilerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durum analizi ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonel süreçlerini yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında yön gösterici bir standarttır. Süreç tabanlı olup ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlarla da entegre bir şekilde uygulanabilir.

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

  • Bütün müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.
  • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır halde tutar.
  • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
  • Zamandan tasarruf sağlar.
  • Rekabet avantajına olanak sağlar.
  • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlik konularında büyük bir miktarda artış sağlar.
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru şekilde belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlar.
  • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlamış olur.


ISO 20000 Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?
ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, tüm ölçek ve sektördeki kuruluşlar için uygun bir standarttır.