ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001 Belgesi Nedir?

ISO 9001 belgesi günümüzdeki çoğu şirketin kullandığı bir kalite yönetim standardı belgesidir. Kalite yönetim sistemi bütün ülkelerde ortak bir sistem olup bütün organizasyonlarda kullanılabilir. Belirli sürelerde güncellenmektedir. En bilinen ve kullanılan standarttır. Sektörde kullanılan birçok standarda da temel olmuştur. Standardın en güncel hali ISO 9001:2015’tir. En son güncellenme tarihi 15 Eylül 2015 tir. ISO 9001 bilginin daha sistematik bir hale gelmesine yardımcı olur. Bu konularda daha fazla ve etkin bir bilgiye sahip olabilmek için ilgili firmalara iletişime geçilmelidir.

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler

ISO 9001 bir kalite yönetim sistemi belgesi olup alınması zor bir belgedir. Bu belgeyi almadan önce firmaların bu belgeyi alabilmek için gerekli olan bütün tetkikleri yapıp eksiklerini iyi belirlemesi ve bu eksikleri düzeltip gerekli şartlara uygun hale gelmesi gerekmektedir. ISO belgesi başvuru sürecinde aşağıdaki yazılan kriterlerin uygulanması önem teşkil eder.

 

– Belgeyi almak isteyen kurum, mümkünse bu konuda uzman kişi ya da kuruluşlardan destek almalıdır.

– İhtiyaçlar, beklentiler belirlenip hedeflerin oluşturulmalıdır.

– ISO 9001 Belgesinde bulunan standart şartlarını kurumca uygulanmalıdır.

– Sistemi kurup uygulama aşamasına geçilmesi gerekmektedir.

– ISO 9001 Belge başvurusu yapılması gerekmektedir.

– Gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

ISO 9001 Belgesi Ne İşe Yarar?

– Belge sahibi kurum içi güvenirlilik sağlamış olur.

– Evrensel bir belge niteliğine sahip olması vesilesiyle kuruluşu belirgin bir standarda ulaştırmaktadır.

– Belgenin belirli sürelerle güncellenmesi, kuruluşun da bu bağlamda kendilerini güncelleyerek kalitelerini arttırmasını sağlamış olur.

– Belgenin şartları genel anlamda müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Bu şartlara uyulması memnuniyeti de beraberinde getirecektir.

–  Belgeye sahip olmak küresel bir tanınırlık sağlamış olur.

-Tedarikçi, yönetim ve çalışanlar arasında ilişki yönetimini geliştirip güçlendirmiş olur.

-Var olan hedeflerimizi gerçekleştirmemize katkı sağlamış olur.

– Müşterilerin taleplerini ve tatminlik seviyelerini belirleyip sürekli bu yönde gelişime destek sağlamış olur.

-Riskler minimize etmiş olunur.

-Sadece müşteri değil aynı zamanda çalışanların bağlılığı ve gelişimi konusunda iyileştirmeler yapılmış olur.

-Hedeflerin gerçekleşmesine destek sağlanmış olur.

-Beceri ve bilgiler tanınıp geliştirilir, bu bağlamda gelir ve pazar payının yükselmesi sağlanır.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

ISO9001:2015 Standardının Temel Amacı Nedir?

-İsrafları minimum seviyeye çekme

-Verimli ve etkin bir çalışma ortamı sağlama

-Maliyet kalemlerini minimum seviyeye indirebilme

-Sürekli iyileştirmeyi sağlama

-Süreçlerin sürelerini minimum seviyeye indirme

ISO9001:2015 Standardının En Güncel Versiyonu Nedir?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmış olup TS EN ISO 9001:2008 versiyonundan belgelendirilmiş olan kuruluşların, en geç 14 Eylül 2018 tarihine kadar TS EN ISO 9001:2015 versiyonu geçişini tamamlaması gerekmektedir. 14 Eylül 2018 tarihinden itibaren TS EN ISO 9001:2008 belgeleri geçerliliğini yitirecektir.

ISO9001:2015 Standardını Kimler Kullanabilir?

 ISO 9001 Kalite Yönetim belgesi her türlü kurum ve kuruluşa verilebilir. Amacı tam zamanlı bir şekilde verimliliği ve etkin çalışmayı arttırmak olduğu için ve bütün kuruluşların buna ihtiyacı olduğundan ötürü bütün kuruluşlarca bu belge temin edilip kullanıla bilinir.

Özellikle yeni kurulan kuruluşlar açısından kalite sistemini başlangıçta düzgün bir şekilde belirleyip oturtmak açısından daha fazla önem teşkil etmektedir.

 

ISO9001:2015 Belgesi Kaç Gün İçerisinde Temin Edilir?

ISO 9001:2015 sertifikası tüm başvuruların yapılması ve evrakların hazır olması durumunda ortalama 1-2 hafta içerisinde alınabilmektedir.

ISO9001:2015 Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Belgenin geçerlilik tarihinde başlangıç tarihi esas alınır ve 3 yıl içerisinde her yılda en az 1 kere gözetim ve denetim yapılıp çıkan eksik ve hatalara göre çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

ISO 9001:2015 Belgesi Alabilmek İçin İstenen Evraklar Nelerdir?

 

ISO9001:2015 belgesi başvurusu için istenen evraklar aşağıdaki gibidir;

Vergi Levhası

Ticaret Sicil Gazetesi.

Faaliyet Belgesi.

İmza Sirküsü

Resmi Çalışan Listesi.

Faaliyet gösterilen sektöre göre kapasite raporu.

Üretim izni.

Belge sözleşmesi.

ISO 9001:2015 Belgesi Fiyatı Nedir?

Fiyatlandırma sistemi kuruluşun büyüklüğü, çalışan sayısı, faaliyet alanı, akreditasyon seçimi ve hatta hali hazırda kurulu bir sistemin olup olmayışına göre değişkenlik gösterir. Ayrıca belgelendirme verecek kuruluşların fiyat politikalarına göre de değişiklik gösterebilir.