Uluslararası çapta ülkelerin kabul gördüğü Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile ilgili ana standart ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır. Ancak bazı ülkeler kendi iç standartlarını oluşturmuş ve bazı spesifik koşullar getirerek Gıda Güvenliği anlamında yeni maddeler ortaya koyulmuştur. BRC (British Retail Consortium Standard), uluslararası kabul görülen gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeveye getirmek ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla İngiliz perakendeciler tarafından oluşturmuş bir standarttır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize ederek 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır

 1. İşlem görmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
  2. Üretim
  3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta)
  4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe veya pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
  5. Çevre şartlarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
  6. Çevre şartlarına dirençli diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)
 

 

DANIŞMANLIK SÜRECİ

 

 1. Mevcut Durum Analizinin Yapılması (GAP)

Firmanın BRC Food kapsamında mevcut durumunun anlaşılması ve iyileştirme ihtiyaçlarının veya iyileştirmeye açık alanlarının doğru tespitiyle yapılacak çalışmaların tamamıdır. GAP Analizi sonucunda yol haritası belirlenerek detaylı bir rapor yönetime sunulur.

 

 1. Proses (Süreç) Etkileşimlerinin Belirlenmesi

Yönetim taahhüdünün önemi / Sürekli İyileştirme

Gıda Güvenliği Planı HACCP

Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri

İşletme Standartları – Bina ve ekipman düzen ve bakım, temizlik, haşere kontrolü ve atık yönetimi vb. gibi konuları tanımlar

Ürün Kontrol – Tasarımı ve geliştirme aşamasında, Alerjen yönetimi ve ürün testi gereksinimlerini içermektedir.

Proses Kontrol – Güvenli süreç kontrolleri, ağırlık / hacim kontrolü ve ekipman kalibrasyon bakımlarını içermektedir.

Personel – Personel eğitimi, koruyucu giysi ve kişisel hijyen için gereken maddeleri içermektedir.

 

 

 1. Gıda Güvenliği Ekibinin Oluşturulması

Etkili bir gıda güvenliği sistemi teknik ekibin dışında gıda güvenliği için oluşturulacak deneyimli çalışanlara bağlıdır. Bütün üretim süreçlerini ( Mühendislik, Arge, Dağıtım, Tedarik zinciri vb. ) oluşturulacak ekip tarafından yönetilmesi gerekmektedir.

 

 

 1. Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması

Gerekli dokümantasyon ( Prosedürler, Talimatlar, Formlar, vb.) hazırlanmış olur.

 

 

 1. Gerekli Eğitimlerin Verilmesi

BRC Food Sistemi ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi adına eğitim verilmektedir. Bu kapsamda verilen eğitimler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 • BRC Food Bilgilendirme Eğitimi
 • BRC Food İç Denetçi Eğitimi
 • HACCP
 
 1. Sistemin Uygulanması

BRC FOOD standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona istinaden uygulamalar yapılır. Uygulamalar incelenerek ilgili aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri değerlendirilerek işletmede düzeltici faaliyetler uygulanarak sistem iyileştirilir.

 

 

 1. Belgelendirme Başvurusunun Yapılması

Sistem hazır olduğunda BRC FOOD SAFETY Belgelendirmesi için gereken işlemler başlatılmış olur.