ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

 

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gereken en önemli ve en temel ihtiyacımız şüphesiz ki gıdadır. Bu en temel ihtiyacımız olan gıdayı güvenli tüketmek ise kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

ISO 22000 Gıda zincirinde yer alan firmaların, gıdanın tüketimi sırasında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olarak ortaya çıkabilecek tehditleri kontrol altına almak için gerekli koşulları kapsayan bir yönetim sistemi standardıdır.

Uluslararası Standart Örgütü tarafından 01 Eylül 2005 tarihinde yayınlanmış olan ISO 22000:2005 standardı Gıda Güvenliği yönetim sistemi adıyla yayınlanan ilk uluslararası standarttır.

ISO 22000 Standardının temel yaklaşımlarından en biliniri HACCP tir. (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları)  Gıda zincirinde oluşabilecek muhtemel tehlikelerin tespit edilerek önlenebilmesi, kabul edilebilir sınırlara indirgenebilmesi, yada ortadan kaldırılabilmesi amacıyla kontrol uygulanılabilen bir durumdur.

 

ISO 22000 STANDARDININ ÖNEMİ VE UYGULAMA ALANLARI NELERDİR?

Yaşam standartlarının değişmesi tüketim itiyatlarımızı da etkilemiştir. Değişen tüketim itiyatlarımız beraberinde sağlıklı beslenmeyi doğurmuştur.

Bu durumda ISO 22000 Standardı günümüzde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Gıda zincirinde oluşması muhtemel tehlikelerin önlenmesiyle GÜVENİLİR gıda kavramı oluşmuştur.

 

Peki ISO 22000 standardını kimler uygulamaya alabilir?

Direk gıda üreticileri hariç, Perakendeciler, gıda servis operatörleri hazır yemek firmaları, Toptancılar, Otel ve Restoranlar kısaca gıda zincirine doğrudan veya dolaylı biçimde dahil olan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

 

ISO 22000 STANDARDININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

  • Müşterilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerini karşılar,
  • Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği alanında bilinçlenmesini sağlar,
  • Gıda zehirlenmeleri riskini minimuma indirir,
  • Rekabeti arttırır,
  • Maliyetlerin düşmesini sağlar,
  • Oluşabilecek potansiyel tehlikelerden haberdar olunmasını sağlar,
  • Resmi denetimlerde tespit edilmiş olan hataların en aza indirilmesini sağlar,

 

 

 

ISO 22000’İN 9001 VE 14001 STANDARTLARI İLE ENTEGRASYONU

ISO 22000 Diğer yönetim sistemlerinden bağımsız bir standart olup tek başına kurulabilir. Bununla birlikte yapısal özellikler göz önüne aldığımız zaman ISO 9001 ve ISO 14001 standartları ile entegrasyonu uyumludur.