Veri Koruma ve Bilgi Güvenliği: KVKK ve ISO 27001

Veri güvenliği günümüzde hem bireyler hem de kurumlar için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ISO 27001 standardı, bu alandaki önemli adımlardan ikisidir. Her ikisi de veri koruma ve bilgi güvenliği alanında etkin çözümler sunar.

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu),

Bireylerin kişisel verilerinin işlenmesini düzenleyen bir yasal zorunluluğu ifade eder. Temel amacı kişisel verilerin işlenmesi sırasında bireylerin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Özellikle veri sahiplerine şeffaflık sunarak veri güvenliğini arttırmak temel hedefidir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi güvenliği yönetim sistemlerini kurma, uygulama, işletme, izleme, inceleme, sürdürme ve sürekli iyileştirme süreçlerini yönlendiren bir uluslararası standarttır. Bu standart, kurumların bilgi varlıklarını (bilgi, veri, yazılım, donanım vb.) etkin bir şekilde yönetmelerine ve korumalarına yardımcı olur. ISO 27001 aynı zamanda sürekli iyileştirme döngüsünü benimser.

KVKK ve ISO 27001 arasındaki ilişki,

Veri koruma ve bilgi güvenliği konularındaki benzer hedefleri yansıtır. KVKK, kişisel verilerin korunmasını sağlayarak bireylerin gizliliğini ve haklarını korurken, ISO 27001 işletmelerin bilgi güvenliği süreçlerini yönetmelerine ve riskleri etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

KVKK ve ISO 27001 her ne kadar farklı alanlarda olsalar da, ikisi de veri güvenliğini ve korumayı öncelikli tutarlar. Kurumlar hem kişisel verilerin korunması hem de genel bilgi güvenliği açısından bu iki önemli yaklaşımı bir arada kullanarak daha güvenli bir iş yapma ortamı oluşturmak adına sahip olunmasını gereken yetkinliklerin en önemli ikisi olarak adlandırılabilir