ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

İklim değişikliğinin gittikçe önem kazandığı günümüzde insanların çevreye olan farkındalık ve duyarlılığı artmıştır. Eskiye nazaran hepimiz çevreye karşı olan sorumluluklarımızın daha çok farkındayız. Bu sorumluluk sadece bireysel değil toplumsaldır da aynı zamanda. Doğrudan veya dolaylı bir şekilde çevreye etkisi olan tüm kuruluşlar da aynı sorumluluğa sahiptir. İşte tam bu noktada ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından kuruluşların çevreye olan etkilerini önlemek, önlenemiyorsa en aza indirmek için 14001 çevre yönetim sistemi yayınlanmıştır.

ISO 14001 Nedir?

Kuruluşların çevreye ve çevreyle ilgili yasal mevzuatlara uyumunu sağlayan temel ISO standartlarından biridir. Aslen bir ürünün hammadde halinden başlayarak son alıcıya varana kadarki tüm süreçte, kuruluşların çevreye muhtemel vereceği zararı önlemek, önlenemeyeceği takdirde vermiş olduğu zararı en aza indirgemek amacıyla oluşturulmuştur.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır, ürünün baştan sona geçirdiği tüm süreçlerde hangi aşamalardan nasıl geçtiği ile ilgilenir. Diğer ISO standartları gibi risk tabanlı bir standarttır.

 

10 SORUDA ISO 14001

 1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin Amacı Nedir?

Çevre yönetim sistemleri temelinde doğal kaynakların korunması ve kullanımının mümkün olduğunca minimize edilmesi, çevreye verilen zararın azaltılması ve hatta önlenebilmesi amaçlarıyla plan ve çözüm üretmek adına ortaya atılmıştır.

ISO 14001 , kuruluşların çevreye olan zararlı etkilerini yönetmeleri ve çevre performanslarını sürekli iyileştirmeleri konusunda sistematik bir çerçeve oluşturur. Bunu yaparken de ilgili yasal şartlara ve mevzuatlara uyumu sağlar.

Çevre yönetim sistemine ve belgesine sahip olan kuruluşlar daha farkındalığı yüksek kaliteli müşterilere sahip ve çevresel risklere hazırlıklı olacaktır. Atıkların sistematik bir şekilde azaltılması sonucu da maliyetlerini en aza indirecektir.

 1. ISO 14001 Karakteristik Özellikleri Nelerdir?
 • Bütünlük: Kuruluşta kurulacak olan sistemler ISO 14001 gerekliliklerini de yerine getirecek şekilde entegre edilebilir.
 • Uygunluk: Yasal şart ve mevzuatlara uygunluk sağlanır.
 • Uyum: Kurulan sistem atık yönetimi gibi diğer yönetimlerle uyumludur.
 • Uygulanabilirlik: ISO 14001 gerekliliklerini sağlayacak tüm etmenler uygulanabilir, kontrol edilebilir ve kayıt altına alınabilirdir.

 

 1. ISO 14001’in Avantajları Nelerdir?
 • Yasal mevzuatlara uluslararası ve ulusal anlamda uyumu sağlar.
 • Kuruluşa itibar kazandırır, yeni müşteri ve pazar fırsatları yaratır.
 • Atıkların azalmasını , verimliliğin artmasını sağlar.
 • Doğal kaynakların verimli ve etkin kullanılması sonucu maliyetleri azaltmış olur.
 • Müşterilerin ve paydaşların güvenini arttırır.
 • Kuruluşun faaliyetleri sonucu açığa çıkan kirliliğin kaynaktan itibaren azaltılıp kontrol altına alınmasını sağlar.
 • Çevresel risklere hazırlıklı olunacağından dolayı kayıplarla sonuçlanan kaza ve acil durumlarda azalma sağlar.
 • Çalışanların verimini, motivasyonunu ve çevre bilincini artırır.
 • Kuruluşun alması gereken izin ve yetki belgelerinin alımını kolaylaştırır.
 • Kuruluşun büyümesi için rekabet avantajı sağlar.

 

 1. ISO 14001 Belgesi Nasıl Alınır?

Tarafsız, bağımsız ve akredite bir  belgelendirme veye danışmanlık kuruluşuna başvurularak fiyat teklifi ve süreç hakkında bilgi alınır. Belgelendirme kuruluşuna ait baş denetçilerin gerçekleştirmiş olduğu denetim sonrası uygun görülürse firma sertifikalandırılır. 

 1. ISO 14001 Ne Kadar Sürede Alınabilir?

Zemini hazır olan ve sistemini kuran kuruluşlar min. 10 gün ve daha fazla sürelerde belgelerine sahip olabilirler.

 1. ISO 14001 Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi , ölçeği ve sektörü farketmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir ve sertifikalandırılabilir.

 

 1. ISO 14001 Belgesi Zorunlu Mudur?

Diğer ISO standartları gibi aslen gönüllülük esasına dayanır fakat özellikle üretim faaliyetinde bulunan endüstriyel kuruluşlar,kamu kuruluşları ve yasal yükümlülükleri fazla olan kuruluşların alması faydalarına olacaktır.

 1. ISO 14001 Standardı Son Versiyonu Hangisidir?

Standardın son versiyonu ISO tarafından 2015 yılında yaynılanan ISO 14001:2015’dir.

 

 1. ISO 14001 Maliyetleri Nelerdir?

ISO belgelerinin maliyeti kuruluşun büyüklüğüne, çalışan sayısına, gerçekleştirdiği faaliyet kapsamına, tercih edilen akreditasyon türü (IAS, Türkak gibi) vb. belirleyici etkenlere göre değişiklik göstermektedir.

 

 1.  ISO 14001 Belgesinin Geçerlilik Süresi Nedir?

Diğer ISO belgeleri gibi geçerlilik periyodu 3 yıldır. Bu 3 yıllık periyot içerisinde kuruluşlar her yıl 1 ara denetime (gözetim denetimi) tabi tutulur. 3 yılın sonunda istenildiği takdirde yeniden belgelendirme yapılarak sürecin güncelliği ve devamlılığı bu şekilde sağlanmış olur.