ISO 26000

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 26000, sosyal yönden sorumlu bir şekilde nasıl davranılacağına hakkında rehberlik sağlamak amaçlı geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Bu standart, büyüklüğü veya endüstrisi ne olursa olsun amacı toplumun sağlığına ve refahına katkı sağlamak olan bütün firmalar adına geçerlidir.

Son yıllarda dünyadaki kuruluşlar, sosyal sorumluluk adı altına sergilenen uygulamalarını gösterme ihtiyacının farkındalığına varmaya başlamışlardır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının amacı şeffafllık ve etik performans yoluyla sürdürülebilirliği arttırmaktır.

ISO 26000 Standardının Önemi

Sosyal sorumluluk, son yıllarda kamusal sektörlerde ve genel olarak hissedarlardan gelen baskıların artmasından kaynaklı önemli bir konu haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk, performans ve olağandışı sonuçlar elde etmenin bir göstergesi olup, güvenilir iş uygulamalarına olan ihtiyacın varlığını kanıtlar niteliktedir.

Bu ihtiyacı karşılayabilmek adına ISO tarafından kurumsal sosyal sorumluluk konusunda ilk gönüllü adım atılmıştır. ISO 26000 amacı, güvenilir raporlama, şirketlerin hesap verebilirliğini aktif olarak tanıtma ve pazar performanslarını iyileştirmektir. Ayrıca ISO 26000 bu bağlamdaki ilk küresel standarttır.

 

ISO 26000 Sertifikasının Firmanız Açısından Faydaları

 • Her firmanın rekabet içerisinde olduğu endüstride stratejik bir avantaj sunar
 • İş süreçlerini kolaylaştırır ve sosyal bağlılığın oluşmasını sağlar
 • Marka imajını korur ve müşteri ile çalışan memnuniyeti önemli düzeyde arttırır
 • Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma projeleriyle ilgili yatırımcı ve sponsorları bünyenizde toplar.

 

ISO 26000 Sertifikasının Müşterileriniz Açısından Faydaları

 • Üst düzey müşteri memnuniyeti
 • Sorumluluk ve sürdürülebilirlik
 • Tüketici sorunlarına çözümsel yaklaşım
 • Topluluk katılımı ve gelişimi

 

 ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sisteminin Belgelendirme Süreci

ISO 26000 sertifikası (belgelendirme olarak da bilinir), bir firmanın ISO 26000 gereklerine uygun olup olmadığı Mutlu Patent gibi üçüncü taraf belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen bir denetimle belirlendikten sonra elde edilir. Bu sertifika, üç yılda bir yenilenir ve sertifikanın gözetim denetimi yıllık olarak düzenlenir.

 • Belgelendirme Kararı
 • Proje Yönetiminin Uygulanması
 • Kapsamı Tanımlama
 • Boşluk Analizi ve Risk Değerlendirmesi
 • Dokümantasyon/Belgeleme
 • Dahili ISO 26000 Denetimi
 • ISO 26000 Belgelendirmesi