BRC Belgesi Nedir?

1998 yılında geliştirilen, British Retail Consortium yani kısaca BRC, İngiltere Perakendeciler Derneği olarak adlandırılır. İngiltere’ de ürünlerini pazarlamak isteyen gıda kuruluşları bu sertifikayı almak zorundadırlar. Bu standart aynı zamanda dünya üzerinde kabul görmüş global bir standarttır. BRC Global Gıda Standardı perakendecilerin çalıştığı, kendi markası ile gıda üretimi yapan üreticileri değerlendirmeyi hedefler. BRC standardı, perakendeciler ve gıda üretimi yapmakta olan marka sahiplerinin, güvenlik ve kalite ile ilgili gerekli özeni göstermesi ve gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardını sağlayabilmesi koşuluyla geliştirilmiştir. Bu standartların sağlanması sonucunda kuruluş BRC Belgesi almaya hak kazanır.
BRC Belgesi, BRC standardını uygulayan ve aynı zamanda bu standardın şartlarını karşıladığını, denetimlere tabi olup bu durumu kanıtlayarak başarılı olmuş kuruluşlara verilen bir belgedir.


BRC Belgesi Şartları Nelerdir?

BRC Belgesi için başvuracak kuruluşlarda öncelik, kuruluşta ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ’nin mevcudiyetine bakılmalıdır. Burada kastedilen ISO 22000 belgesine sahip olmasından öte ISO 22000 standardı şartlarının kuruluşlarda uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması gerekliliğidir. Etkin bir ISO 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi uygulanıyor ve 22000 sistemi sürekliliği sağlanıyor, aynı zamanda da sistem etkinliği arttırılmış ise BRC Belgesi’ ne sahip olma ihtimali daha da kolay olacaktır.
Bunla birlikte GMP iyi üretim uygulamaları ve ön gereksinim programı adı altında gıda imalatı yapacak olan kuruluşlarda olması gereken bina hijyeni, ekipman hijyeni ve hijyen eğitimli personelini kapsayan çalışmalar hakkında deneyimi olan kuruluşlar bir adım önde olacaklar ve çok daha kolay BRC Belgesi alabileceklerdir.


BRC Belgesi’nin Faydaları Nelerdir?

•    Akredite edilmiş bir belgelendirme firması tarafından değerlendirilerek belgelendirilmek sektör içinde ayrıcalıklı bir durum sağlar.
•    Hem üretici hem de tedarikçiler için kabul edilen ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içerisinde bulunan diğer organizasyonların değerlendirme yapabilmesine olanak sağlar.
•    BRC Belgesi kalite, hijyen ve ürünün güvenliği konularını detaylı olacak şekilde kapsadığından ötürü bu konulara yönelik olarak başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek görülmez.
•    BRC Gıda Güvenliği Sistemi tarafından verilen BRC Belgesi için yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile kuruluşun sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite sistemi içerisinde bulunması amaçlanır.