ISO 14064 SERA GAZI HESAPLAMA VE DOĞRULAMA YÖNETİM SİSTEMİ

İçerisinde bulunduğumuz son yüzyılın en önemli ve global sorunlarından biri şüphesiz ki iklim değişikliğidir. Hem insanlara hem de ekosisteme hatrı sayılır etkileri olan bu küresel sorunun ana nedeni WWF (Dünya Doğa’yı Koruma Vakfı) ’ye göre; sera gazı emisyonlarında beşeri faaliyetlerin etkisinin artmasıdır.

Sera gazları (CO2, CH4, PFC, HFC, N2O, SF6) jeolojik dönemlerde volkan patlamaları ve hayvan solunumu gibi yollarla atmosfere doğal yollarla salınmaya başlamıştır. Fakat sanayi devriminin de etkisiyle birlikte sera gazları doğal olaylardan çok insan faaliyetleri sebebiyle açığa çıkmaya başlamıştır. Güneşin yaymış olduğu kızılötesi ışınların normal şartlarda büyük kısmı atmosferden çıkıp uzaya geri dönmeliyken ; fosil yakıtların aşırı kullanımı, ulaşım, üretim gibi faaliyetler sonucu sera gazı miktarlarının aşırı artması sebebiyle bu ışınlar soğurulur ve atmosferden çıkamaz. Bu hapsolma sonucunda sera gazı miktarıyla doğru orantılı bir şekilde atmosferin ısısı gittikçe artar. Dolayısıyla da dünya üzerindeki ortalama sıcaklık yükselir ve iklimler değişir.

Tüm insanlığın global problemi olan iklim değişikliğini olumlu yönde etkileyebilmek ve sera gazlarını kontrol altına alabilmek adına ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından 14064 standardı geliştirilmiştir.

ISO 14064 Nedir?

Kuruluşların sera gazı emisyonları konusunda yasal mevzuatlara uyumunu sağlayan standartlardan biridir. Sera gazı emisyonlarının oluşumunu azaltmak ve uzaklaştırmak amacıyla yapılması gereken raporlama ve hesaplamalar için şartları belirler.

ISO 14064 SERİSİ VE KAPSAMI

TS EN ISO 14064-1; kuruluş seviyesinde sera gazlarının hesaplanması ve raporlanması konusunda kılavuzluk eder. Kuruluşun sera gazı envanterinin tasarımı, yönetimi, geliştirilmesi, doğrulanması ve raporlanması için gereken şartları kapsar.

TS EN ISO 14064-2; sera gazı emisyon azaltımının veya iyileştirilmesinin hesaplanması, raporlanması ve izlenmesi için proje düzeyinde kılavuzluk eder. Bir sera gazı projesinin planlaması ve performansının değerlendirilmesi, ölçülmesi, izlenmesi, raporlanması, belgelenmesi gibi süreçlerin gerekliliklerini kapsar.

TS EN ISO 14064-3; sera gazı beyanlarının onaylanması ve doğrulanması için klavuzluk eder. Kurumun faaliyetlerinin tamamına veya yalnızca proje bazında uygulanabilir.

ISO 14064 Standardının Amacı Nedir?

 • İklim değişikliğine adaptasyonu sağlamak.
 • Sera gazı miktarını azaltmak ve kontrol altına alabilmek.
 • Dünya üzerinde sürdürülebilir kalkınmayı düşük karbon kullanımıyla desteklemek.

ISO 14064’ün Avantajları Nelerdir?

 • Kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklı sera gazı emisyonu miktarının doğru bir şekilde ölçülüp doğrulanmasını ve raporlanmasını sağlar.
 • Kuruluşun paydaşlarına ve müşterilerine daha şeffaf ve güvenilir olmasını sağlar.
 • Kuruluşun çevresel etkisini azaltır.
 • Ulusal ve uluslararası yasal şartlara uyumu sağlar.
 • Kuruluşun sera gazı konusunda strateji geliştirmesini sağlar.
 • Sera gazı projelerinin uygulanmasını ve geliştirilmesini sağlar.
 • Global ölçekte sera gazı emsiyonları konusunda risk ve fırsatların belirlenmesini ve yönetilmesini sağlar.
 • Kuruluşun marka değerini arttırır, itibar kazandırır.
 • Kuruluşun çevresel, finansal ve sosyal anlamda başarısını arttırır.
 • Hava kirliliğine olumlu yönde katkı sağlanmış olur.
 • Çalışanların çevre bilincini arttırır.

ISO 14064 Belgesi Nasıl Alınır?

Konuyla ilgili hizmet veren bağımsız, akredite ve tarafsız bir  belgelendirme veya danışmanlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Fiyatlandırma ve süreç hakkında bilgi alındıktan sonra denetim hazırlıkları tamamlanır ve belgelendirme kuruluşu bünyesinde yer alan denetçilerin gerçekleştirmiş olduğu denetim sonrası uygun görülürse sertifikasyon gerçekleştirilir.

ISO 14064 Ne Kadar Sürede Alınabilir?

Belgelendirme kuruluşunun talep ettiği belge, doküman ve bilgilerin eksiksiz iletilmesi halinde minimum 10 gün kadar bir sürede alınabilir.

ISO 14064 Belgesini Kimler Alabilir? Zorunlu Mudur?

Yönetmeliklerce kapsama alınmış ve sera gazı emisyonu ölçüm ve raporlamalarını yapmak zorunda bırakılan kuruluşlar ve de karbon ayak izini öğrenmek ve raporlamak isteyen her kuruluş bu belgeye sahip olabilir.

ISO 14064 Standardı Son Versiyonu Hangisidir?

Standardın son versiyonu ISO tarafından  yayınlanan ISO 14064-1:2018, ISO 14064-2:2019 ve ISO 14064-3:2019’dur.