ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 45001 Nedir?

ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi, firma içinde çalışanların fiziksel ve zihinsel açıdan sağlıklı birer personel olarak çalışmalarına olanak sağlar. Bu belgenin performans kriterleri belirli olmamakla beraber sistemin uygulanışı açısından kuralcı bir sistem değildir. Bu belge işçi sağlığı ve refahı gibi unsurların firmanıza entegre olmasına olanak sağlamak için bulunmaktadır.

OHSAS 18001 Neden ISO 45001 Oldu?

OHSAS 18001 sadece tehlike odaklı bir sistemi temsil ederken, ISO 45001 risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi ön plana çıkarmıştır. Bununla beraber  ISO 45001’de risk, çalışan, iş yeri gibi tanımlarda değişiklikler yapılırken; takip, ölçüm, etki, iş güvenliği süreç ve performansı gibi yeni tanımlar eklenmiştir.

Genel Olarak Aralarındaki Farklar;

 • OHSAS 18001 sadece risklerle ilgilenirken, ISO 45001 riskler ve fırsatları bir bütün olarak ele alır.
 • ISO 45001 ile beraber yönetim sistemi daha proaktif bir sisteme evrilmiştir.
 • ISO 45001 yönetim sistemi OHSAS 18001’ a göre daha şeffaf bir anlayışa sahiptir.
 • ISO 45001’de çalışanların daha sağlıklı ve güvenilir koşullarda çalışmalarını sağlayabilmek için yapılan kontroller sıklaştırılmıştır.
 • ISO 45001, OHSAS 18001’e göre departmanlarda bulunan çalışanların görüşleri daha fazla önemsenmektedir.

Faydaları;

 • Daha güvenilir iş koşulları ve daha sağlıklı bir iş ortamı sağlar.
 • İstenmeyen kazalar ve meslek hastalıklarını engeller.
 • Çalışanların bilinçlenmesini sağlayarak olumsuz durumları daha oluşmadan önler.
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlayarak tüm süreçlerdeki performansları güçlendirir.
 • İş gücü kaybı ve israfları önleyerek tasarruf sağlar.
 • Var olan sistemi sürekli iyileştirerek üretimin duraksamasını engeller.
 • Can ve mal kaybını önleyerek zamandan tasarruf etmeyi sağlar.
 • Yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmiş olur.
 • Yasal düzenlemelere uyup bu bağlamda gerçekleşen denetimler sonrası herhangi bir yaptırım ile karşı karşıya kalmaz.
 • Bu uluslararası standarda uyduğu için dünya çapında bir prestij ve saygınlık kazanmış olur

ISO 45001 Belgesini Kimler Alabilir?

Kısaca faaliyetleri sırasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda riskleri bulunan ve bu riskleri kontrol altına almak isteyen her sektörden ve her büyüklükte firma, bünyesinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve bu standardın gerekliliklerini sağladıkları takdirde ISO 45001 belgesi alabilir.

 

ISO 45001 Belgesi Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

OHSAS 18001:2007 İSG Yönetim Sistemi yerine uluslararası standart olan ISO 45001:2018 Mart 2018`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

ISO 45001 Belgesi Nasıl Alınır?

Bu belgeye sahip olmak isteyen kurum veya kuruluşlar öncelikle ISO tarafından belirlenen kriterlere uygun bir anlayışa sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda sadece bu anlayışa sahip olmak yetmez. Bununla birlikte belge için gerekli olan yeterlilikleri de karşılamak gerekmektedir.

Takip edilmesi gereken süreç şu şekildedir;

 • Prosedürlere uygun olarak gerekli olan kriterleri yerine getirmek,
 • Bu kriterlerin ne oranda yeterli olduğunu belirleyip, yeterli olmayan kısımları kontrol edip düzeltmek,
 • Denetleme sürecini başarıyla bitirmek.

Belgelendirme kuruluşları firmayı yeterli görürse firma ISO 45001 belgesi sahibi olur. Aksi durumda diğer denetime kadar eksiklerin tamamlanması istenir.

 

ISO 45001 Belgesi Zorunlu Bir Belge Midir?

ISO 45001 standardın yasal olarak bağlayıcı bir belge değildir. Firmalar tarafından en iyi uygulamaları, uluslararası ölçekte karşılayan bir İSG yönetim sisteminin uygulanmasını gönüllülük esasına dayandırıp uygulamanın bu bağlamda kullanım için oluşturulmuş bir yönetim aracıdı