Farklı özellikleri ve çeşitlilikleri nedeniyle turizm yönünden gelişmiş ülkelerde, turistik bölgelerde faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunmaktadır.

Bu işletmelerin kalite standartlarını en iyi seviyeye getirmek amacıyla T.C Külltür Ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının da katkılarıyla bir dizi geliştirme önlemleri almaktadır.

Bu işletmelerin denetimini yapan, verdikleri hizmetin kalitesini yükseltmek için çeşitli sertifikasyonlar veren resmi kurumların amacı ülkedeki turizm faaliyetlerini belirli bir standardın üstüne çıkmasını sağlamaktır. Bu nedenle düzenlenen Güvenli Turizm Sertifikasyonu da yerli ve yabancı turistlerin en iyi hizmeti almalarını amaçlamaktadır.

Turizm sektöründe söz sahibi olan tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile hazırlanan bu genelge çerçevesinde başvurusu hazır olan turizm işletmelerinin Güvenli Turizm Sertifikasyonu almaya hak kazanacakları bir sistem oluşturulmuştur. Bu sertifikayı alan işletmeler, misafirleri için güvenli bir şekilde konaklama, ulaşım, etkinlik, vb. vaat ediyor. Bu sertifika konaklama yapacak olan misafirlerin ilk tercih sebeplerinden biri olarak rol oynamaktadır.

Bu sertifikayı almaya hak kazanan işletme, kurum, kuruluş ve tesislerin düzenli olarak bazı farklı alanlarda denetlendikleri görülmektedir. Değerlendirme kriterlerinden birincisi hijyen’dir. Birçok yönden işletmenin, tesisin veya kuruluşun hijyen kurallarına uyup uymadıkları incelenmektedir.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu alanında dünyada ilk çalışmayı yapan ülkelerden birisi Türkiye’dir. 2021 yılında başlatılan bu kapsam birçok ülkeye de örnek teşkil etmiştir. 2021 Ocak ayında verilmeye başlayan bu Güvenli Turizm Sertifikası 30 oda sayısından yüksek olan işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. Oda sayısı 30’dan az olan işletmeler için gönüllü olarak düzenlenmektedir.

2021 yılında Güvenli Turizm Sertifikası ile rekor bir ziyaretçi sayısına ulaşan Türkiye, sürdürülebilirlik standartlarının en üst düzey akreditasyon kuruluşu olan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile işbirliği imzalarını attı. Böylece Türkiye ve GSTC Sürdürülebilir Turizm alanında ilk defa hükümet ile birlikte ulusal bir program geliştirme amacıyla anlaşma yaparak dünyaya örnek oldu.

Sürdürülebilir Turizm alanında en kapsamlı ve üst düzey standartları belirleyen GSTC ile yapılan üç yıllık protokol ile birlikte Türkiye Turizm’i yeniden yapılandırılacak.

2030 yılına kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023 yılında; ikinci aşaması 2025 yılında kademeli olarak işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu olup. 2030 yılı ile birlikte tüm uluslararası standartlar sağlanmış olacaktır.

Türkiye’de şu ana kadar yaklaşık 12 bin kurum Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip. Bu anlamda konaklama tesisleri ilk sırada olmak üzere turizm sektörüne hem daha güvenli hem de sürdürülebilir standartlar getirilmesi amaçlanmaktadır.