Zorlaşan rekabet şartları ve hızla değişen gündemleri yönetme kısmında firmaların kaynak kullanımları ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik bakış açısını yakalamaları, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaları ve gelecek planlamalarındaki gerekli bütün unsurları da kapsayıcı şekilde stratejilerini belirleyebilmeleri adına bir yönetim sistemi gibi ele almaları gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda farklı dinamikleri olan ancak birbiri içinde bütünleşmiş yönetim alanlarının aynı noktaya odaklanması ve bu noktaya varma yolundaki riskleri yok etmek için de önemli bir noktadır. Firmalar, şirketlerinin çevresel ayak izlerini anlamalı ve yatırımcılar, tüketiciler, medya, düzenleyici kuruluşlar ve daha farklı birçok paydaş tarafından oluşturulmuş olan piyasa baskısına yanıt vermelidir.

Bunu yaparken de hali hazırda uygulanmakta olan çeşitli yöntem ve uygulamalar ile entegre olabilecek düzenlemelerin olmaması, firmaların tüm bu zorlukları kendi başlarına karşılaması önünde önemli bir engel olarak beliriyor. Bu noktada Mutlu Kalite olarak Yönetim kurulundan kazan dairesine, firmanın zirvesinden en alttaki faaliyetlere kadar sürdürülebilirlik, iklim etkileri, enerji yönetimi, çevresel ve sosyal konularda önde gelen danışmanınız olmayı hedefliyoruz.

Müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörleri ve içerisinde bulundukları ortamları bölgesel bağlamlara göre uyarlayarak mevcut stratejik hedeflerini sürdürülebilirlik hedefleri ile dengelemek maksadıyla ihtiyaçları doğrultusundaki projenin ihtiyaçlarını karşılayacak girişimlerden firmanın devam eden tüm operasyonlarına entegre edecek şekilde bütünsel bir proje yaklaşımı geliştirmeye varan esneklikte bir hizmet sunuyoruz.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı hizmetlerimiz vasıtası ile, firmaların mevcut durumunun analizinden başlayarak, çevresel ve sosyal etki alanları ve bu doğrultuda hedefler belirleyerek gerekli iyileştirmeleri izlemeye olanak sağlamaktayız. Bu sebeple daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuklarına rehberlik ederek onları destekliyoruz.

 

Sürdürülebilirlik Stratejisi
Her firmanın faaliyet gösterdiği alan ve bulunduğu çevre doğrultusunda hedef ve öncelikleri farklılık gösterir. Bu farklılıklardan hareketle mevcut durumun anlaşılması ve takibinde yön belirleme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Sürdürülebilirlik stratejilerinin hem şirket içinde hem de dışında her seviyedeki paydaşları dahil ederek başarılı olmasını sağlamak için müşterilerimizin yanındayız.

 

Sistemsel Dönüşüm
Sürdürülebilirlik kapsamının genişliğine ve müdahale alanının zenginliğine bakıldığında elde edilecek olan sonuçların firma içerisinde fark yaratabilmesi ve sahiplenilmesi için bütünsel olarak ele alınması çok önemlidir. Bu bakış açısı ile firma içerisindeki farklı disiplinler, sürdürülebilirliğin odağındaki konu başlıkları doğrultusunda incelenerek takip edilecek olan verilerin, veri sahipleri ile birlikte belirlenmesinin yanında firma genelinde uygulama birliği ve ortak bir dil oluşturulabilmesi amacı ile ihtiyaç duyulacak politika ve diğer dokümantasyonların karşılanması sistemsel dönüşüm için gerçekleştirmiş olduğumuz aşamalardır. Bu noktada artık Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi olarak adlandırabileceğimiz sistemin mevcut olan diğer sistemler ile entegrasyonu da konuyu bütünsel olarak ele almak için gerekli bir adımdır.

 

Sürdürülebilirlik Eğitimleri
Sürdürülebilirlik konusunda yürütülen çalışmaların çalışanlar tarafından anlaşılması, sahiplenilmesi ve içselleştirilmesi önemlidir. Bu amaçla günün şartları ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklı formatlarda eğitimler ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlayacak ve firma çalışanlarının sürdürülebilirlik konusuna uyumunu artıracak eğitimler gerçekleştirmekteyiz.

 

 

Raporlama
Sürdürülebilirlik konusunda kat edilen yol hem farklı firmalara ilham kaynağı olma hem de şeffaf olarak paydaşlarla iletişiminin kurulması önemlidir. Mutlu Kalite olarak müşterilerimizin sürdürülebilirlik performansını ortaya koyma ve her seviyedeki paydaşlarına sürdürülebilirlik taahhüdünü gösterecek raporlama ve iletişim yaklaşımları oluşturmalarına destek vermekteyiz.