Organik tarım, yaşamın doğal döngülerine saygı ilkesini benimseyen üretim şekli olarak
tanımlanabilir. İnsanların çevreye olan etkilerini minimuma indirir. Organik tarım, doğallığı
bozulmamış ve verimli olan topraklardan, ilaç ve kimyasal gübre kullanımı olamadan doğal
yollarla ve sürdürülebilir gıda üretimi ilkesini benimser. Son dönemlerde adı epey duyulan
GDO (genetiği değiştirilmiş organizmalar) kullanılmadan süreçler yürütülmelidir. Ayrıca
üretim süreci boyunca organik ve organik olmayan ürünlerin birbirine bulaşısı
engellenmelidir.
Organik tarım sadece üretim sürecini değil bunun yanında gıdanın işlenmesi, dağıtılması ve
satışını da kapsar. Tedarik zinciri ilkesi benimsenir. Ana amaca ulaşmak adına üreticilerin
belirli aralıklarla denetlenmesi, gözetlenmesi ve onaylanması gerekir. Tüm bu süreçlerin
sonunda sertifikasyon aşamasına geçilip ürünler için organiktir logosu basılabilir.
Ülkemizde konuyla alakalı kurallar; 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve de Organik Tarımın
Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda koyulmuştur. Yönetmeliğe uyum
ülkemizde zorunludur ve bu ithal edilecek ürünler için de geçerlidir.
Organik Tarım Sertifikası Nedir?
Doğal yollarla, doğal kaynaklara zarar verilmeden, sürdürülebilir ve geri dönüşümlü, tüm
üretim süreci kontrol edilerek yürütülen ürünler için verilen sertifikadır. Uluslararası
kapsamda yetkili ve bakanlık tarafından ayrıca yetkilendirilmiş akredite kuruluşlar tarafından
verilmektedir. Bu kuruluşlar tüm denetim ve kontrollerini uluslararası standartları ve de
ülkemizin ilgili yönetmeliklerini dikkate alarak gerçekleştirir.
Sertifika ile ürünlerin tüm aşamalarında organik tarım ilkelerinin uygulandığı, üretim
sürecinin doğanın dengesine zarar vermeden gerçekleştirildiği belgelenmiş olur. Tüketiciler
için güven veren ve sürdürülebilirliği destekleyen bir sertifikadır.
Organik Tarım Sertifikasının Tarıma Olan Katkıları Nelerdir?
 Sertifika sayesinde, doğal yollarla üretilen ürünlerin çeşitliliği artar.
 Daha sağlıklı bir toplum için araçtır.
 Üretim aşamasında çevreye olan zararı en aza indirir.
 Tarım ilaç ve kimyasal gübrelerinin kullanımını engellediği için ekolojik dengenin
korunmasını sağlar.
 Ülke ekonomisine dolaylı yoldan katkı sağlar.
 Sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması anlamında farkındalığı sağlar.
Organik Tarım Sertifikasyon Süreci Nasıl İşler?
Öncelikle sertifikayı almak isteyen firmalar; uluslararası yetkisi ve akreditasyonu olan bir
gözetim kuruluşuna veya danışmanlık firmalarına başvuruda bulunmalıdır.
Kuruluş tarafından firmaya iletilen başvuru formu doldurulmalıdır.

Başvuru formu doğrultusunda belirlenen kriterlere göre firma ve sertifikasyon kuruluşu
arasında bir organik tarım sözleşmesi imzalanmalıdır.
Sözleşmenin imzalanmasının ardından firma bakanlığın OTBİS sistemine kayıt edilir.
Sertifika alınmak istenen ürünün hasat vakti netleştirilip numune alabilmek adına kuruluşla
birlikte planlama yapılır.
Hasat vaktinde firmadan alınan numuneler , kuruluş tarafından test ve analiz edilir.
Üretim süreçleri boyunca üreticinin üretime dair tüm kayıtları (üretim, sulama, gübreleme
vb.) tutması ve ilgili dosyasına eklemesi gerekmektedir. İlgili yönetmelikte (
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=14217&MevzuatTur=7&MevzuatTerti
p=5 ) belirtilen girdi kullanımı mevcutsa faturasının, organik tarım müteşebbis ve ürün
sertifikalarının dosyalarında olması gereklidir.
Ardından kuruluş tarafından, planlanan firma ziyaretleri sırasında doküman ve arazi
kontrolleri gerçekleştirilir.
Tüm kontrol ve analizlerin ardından organik tarım ilkelerine uyularak üretimi yapıldığı
onaylanan ve raporlanan ürünler için sertifikasyon aşamasına geçilebilir. (Organik Tarım
Müteşebbis Sertifikası) Geçiş süreci tamamlanınca ise Organik Ürün Sertifikası da müteşebbis
sertifikasının yanında verilir.
Verilen bu sertifika “eko etiket” olarak da adlandırılır ve üreticinin pazar payının artmasında
büyük rol oynayacaktır.
Eğer kontrollerin ve analizlerin ardından olumsuz bir karar verilirse bu durum müteşebbise
iletilir (Olumsuz Sertifikasyon Kararı Yazısı) ve tüm sürece en başından başlanır.
Konu hakkında daha detaylı bilgi için;
https://www.tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Organik-Tarim