ISO 26262, otomotiv endüstrisi için fonksiyonel güvenlik gereksinimlerini belirleyen bir uluslararası standarttır. Bu standart, otomotiv elektrik/ elektronik (E/E) sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılır. ISO 26262, otomativ endüstrisindeki elektronik sistemlerin güvenilirliğini artırmayı hedefleyen birçok güvenlik gereksinimini kapsar.

  ISO 26262, sistemin yaşam döngüsü boyunca bir dizi süreci kapsar. Bu süreçler şunları içerir:

1.  Risk Yönetimi: Potansiyel tehlikeleri belirleme, analiz etme ve değerlendirme süreçlerini içerir. Bu adım, sistemin hangi risk seviyesine tabi olduğunu belirlemek için önemlidir.

2.  Güvenlik Gereksinimleri: Sistemin güvenlik gereksinimlerini belirlemek ve tanımlamak için bir süreçtir. Bu gereksinimler, sistem tasarımı ve geliştirilmesi aşamasında temel alınır,

3.  Güvenli Sistem Tasarımı: Sistemin güvenli bir şekilde tasarlanması için gerekli adımları içerir. Bu adımlar, donanım ve yazılım bileşenlerinin tasarımını, mimarisini ve entegrasyonunu kapsar.

4.  Ürün Doğrulama ve Onaylama: Tasarlanan sistemin belirlenene güvenlik gereksinimlerini karşıladığı için test ve doğrulama süreçlerini içerir. Bu adım, prototip üretimi, test etme ve onaylama aşamalarının içerir

  ISO 26262, otomotiv endüstrisi için birçok fayda sağlar. Güvenlik odaklı bir yaklaşım sunar, potansiyel riskleri belirler ve güvenli bir şekilde kullanılan otomotiv sistemlerinin geliştirilmesini sağlar. Bu standart, otomotiv endüstrisindeki yeni teknolojilerin ve karmaşık sistemlerin güvenli bir şekilde entegrasyonunu kolaylaştırır ve güvenilirlik seviyelerini artırır. Aynı zamanda, standart, müşteri güvenini artırır, hukuki uyumluluğu sağlar ve otomotiv ürünlerinin rekabet edebilirliğini artırır.

      ISO 26262 standardının uygulanması bazı zorluklar da içerebilir. Bunlar arasında maliyet artışı, süreç karmaşıklığı, kaynak gereksinimleri ve test süreçlerinin uzaması gibi faktörler var. Standardının gerekliliklerinin yerine getirmek için daha fazla kaynak, uzmanlık ve teknolojik altyazıya aylt* ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, standardın sürekli olarak güncellenmesi ve uygulama esnasında  ortaya çıkan değişikliklerin takibi gerekebilir.

      Özetle ISO 26262 standardı, otomotiv endüstrisindeki güvenlik gereksinimlerini ele almak için kapsamlı bir yaklaşım sunar, ancak tamamen otomobilin güvenliğini sağlayamaz. Diğer faktörler, örnepin fiziksel güvenlik, siber güvenlik ve sürücü hatası gibi etkenler de dikkate alınmalıdır ( no shit shit). Bu nedenle, ISO 26262’nin uygulanması, otomotiv endüstrisindeki güvenlik çabalarının bir parçası olarak ele alınmalı ve diğer ilgili standartlar ve yönergelerle birlikte kullanılmalıdır.