ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Firmaların etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden biri de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği; bir kuruluşun ürün ve hizmetlerini kesinti olayları sonrasında önceden tanımlanmış ve kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, büyük ya da küçük tüm kuruluşların işlerinin aksamasına neden olacak kesintilere karşılık vermesini sağlayacak etkinlikler bütünüdür. Eğer beklenmedik iş kesintileri size rahatsızlık veriyor ise yapacağınız en mantıklı şey ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı’nı uygulamak olacaktır.

 

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, 160 ülke tarafından onaylanmış bir standart olup daha önce yayınlanmış olan BS 25999 İş Sürekliliği Standardı’nın, ISO standardı olarak çıkarılan, gelişmiş bir versiyonudur.

 

ISO 22301 Standardı, firmaların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları oluşturmaları, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları ve riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.

 

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin Avantajları Nelerdir?

 

  • İş ile ilgili mevcut ve gelecekte oluşacak tehditleri belirlemek ve bunları doğru bir şekilde yönetme konusunda katkı sağlar.
  • Olumsuz olayların etkisini minimize eder.
  • Kriz vakitlerinde, kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını sağlamak.
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile birlikte günümüz rekabet ortamında önemli bir avantaj sağlamış olur.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yöntemi ile yerine getirilmiş olur.
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti sürelerinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlamış olur.
  • Firmanın kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanıyıp, uygun bir şekilde geliştirilmiş ve dokümante edilip, anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını koruma altına alır.
  • Kuruluşun tedarik zinciri güvenliğini sağlar.

 

ISO 22301 Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

 

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki firmalar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmi bir şekilde uygulanabilir bir standarttır.