GDP yani iyi dağıtım uygulamaları, entegre tedarik halkasının yönetiminde yer alan önemli bir faaliyettir. Mamullere ilişkin bugünkü dağıtım şekli gittikçe karmaşık hale bürünmüştür. Bu kılavuz depolara, faaliyetlerini gerçekleştirmeleri adına yardımda bulunmakta ve sahte ürünlerin legal tedarik halkasına girmesini önleyecek uygun araçları ortaya koymaktadır. Bu kılavuza uyum, dağıtım halkasının kontrolünü sağlayacak ve bunun sonucunda mamullerin kalite ve bütünlüğünü koruma altına alacaktır. Ürünlerin toptan dağıtımı, ürünlerin kamuya sunumu dışında kalan tedarik edilmesi, depolanması ya da ihracatını kapsayan bütün faaliyetlerdir.

 

Toptan dağıtımcı olarak faaliyet gösteren bütün kişilerin depo ruhsatına sahip olması, yürürlükteki yasaları, iyi dağıtım uygulamaları yani GDP prensipleri uygulaması gerekmektedir. 

 

Bir üretim alanı iznine sahip olmak bu iznin barındırdığı mamullerin dağıtım yetkisini de ele almaktadır. Dolayısıyla, kendi ürünleri ile alakalı herhangi bir dağıtım faaliyeti gösteren üreticilerin GDP’yi uygulaması gerekmektedir. Toptan dağıtımın tanımı, serbest bölge ya da antrepo gibi belirli gümrük sahalarında faaliyet gösterilmesine bağlı olmamakla birlikte, toptan dağıtım faaliyetlerine (ihraç etme, depolama ya da karşılama gibi) yönelik bütün yükümlülükler bu dağıtımcılar için de geçerlidir. Ürünlerin dağıtımında rol alan diğer paydaşlar da bu kılavuzun alakalı bölümlerine uymaları gerekir.

 

Ürün güvenliği bakımından tedarik halkası ve tüm dağıtım aşamasının endüstrideki takibi büyük önem göstermektedir. Özellikle ilaç sektöründe zorunlu olan bu standart ile depodan başlayarak gönderilecek  merkezlere kadar dağıtıcıların bütün işlemlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Kalite yönetim ağları gereğince GDP ’yi, tarafsız bir denetim kurumuna yaptırmanız önem teşkil etmektedir.