EAC SERTİFİKASI (GOST-R)

Rusya Federasyonu’ndaki ürünleri/üreticileri ile birlikte tüketiciler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve düzenlenmiş prosedürleri inceleyen EAC (Eurasian Economic Union) , belirtilen prosedürlere uygun olan ürünleri gümrükleme işlemlerinde geçişlerine kolaylık yaratan bir belgedir. Rusya pazarlarına ürün ihracatı gerçekleştiren firmaların, üretimlerini belirtilen prosedürler çerçevesinde yapmaları zorunludur.
1992 yılında, Rusya Federasyonu hükümeti “tüketici haklarının korunması” amacıyla bir yasa çıkarttı ve bazı ürünlerin ülke pazarlarına girebilmesi için gerekli olan standartlara uygun şekilde üretilmesi şartını koştu. Halkın sağlığını ve tıbbi güvenliğine ilişkin”, “Kalite ve kalite standartları” başlıkları adı altında sürekli revize edilen bir prosedür gerçekleştirdi. 27.12.2002 tarihli “Teknik Düzenleme” Federal Yasası kabul edilerek belgeye sahip olamayan firmaların ürünlerine yasaklama getirildi.

EAC BELGESİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİDİR?

EAC Sertifikası ürünlerin Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan veya Kazakistan’dan herhangi birine ihracında kullanılır. Sertifika ayrıca her bir ülkenin topraklarında da geçerliliğe sahiptir.

Tipik olarak Gümrük Birliği sertifikası, parti bazlı veya seri üretim için düzenlenir. EAC Sertifikası parti bazlı, 1, 3 ve 5 yıllık süreler bazında düzenlenir. Gümrük Birliği uygunluk sertifikası Rusya, Beyaz Rusya, Ermenistan, Kırgızistan ve Kazakistan’ın pazarlarına aynı anda girebilmeleri için en kolay yöntemdir.

 

EAC BELGESİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

– Parti Bazlı ( Tek Seferlik ): Rusya’da bir alıcı firma bulunmalıdır. İthalatçı olan bu firma sözleşme imzalanarak sizden mal alır ve belirli sayıda olan bu mallar bu sertifika ile satabilir. Sertifika üzerinde üretim yeri, ithalatçı firma, malın sınıflandırma (G.T.İ.P numaraları), ana sözleşme tarih ve numara bilgileri yer alır. Bu tür sertifikalar; belli bir Rus firması adına, yalnız tek seferlik olmak üzere, miktarı ve cinsi sertifika üzerinde belirtilmiş ürünler için geçerlidir.

– 1 yıllık Seri Üretim EAC Sertifikası: Uzman ziyareti olmadan sadece numune ve dokümanlarla 1 yıl süre içinde alınan sertifikalardır. Bu sertifikalar seri üretim için verilir ve 3 yıllık sertifikalarla aynı fonksiyona sahiptir.

– 3-5 Yıllık EAC Seri Üretim Sertifikası: Uzman ziyareti yapılan, 3 veya 5 yıllık bir süreyi kapsayan ve seri üretim için alınan sertifikalardır. Bu şekilde alınan belgeler 3 veya 5 yılı kapsayan tüm sevkiyatların gümrük işlemlerinde ve aynı zamanda Avrasya ülkelerinin iç piyasasında beyan zorunluluğu kapsayan kesimlerde geçerlidir. Belgenin elde ediliş süresi ürüne göre değişmekle beraber 2-4 hafta arasındadır.

 

EAC DEKLARASYONU

Gümrük Birliği Uygunluk Deklarasyonu, EAC Sertifikasıyla aynı yasal yetkilere sahiptir. Deklarasyonun sahibi sadece bir EAC sınırları içerisinde bulunan tüzel kişisi olabilmektedir. Deklarasyonda adı geçen alıcı firmalar EAC dahilinde ürünlerin kalitelerinden sorumlu olmalıdır ve ürünün kalitesiyle ilgili talepleri, şikayetleri ve başvuruları kabul etmelidirler.

EAC teknik talimatlarına göre bir uygunluk beyanında Gümrük Birliği bölgesinde tescilli firmanın ürünün piyasaya sürülmesinden sonra ürünün sorumluluğunu alacağı belirtilmektedir. Gümrük Birliği dahilinde düzenlenmiş her bir uygunluk beyanı onay kurumu dahilinde tescil edilmesi gerekmektedir. EAC Beyanı en çok 5 yıllık bir süre için düzenlenmektedir.

 

EAC BELGESİNİN ZORUNLU OLDUĞU ÜRÜNLER NELERDİR?

– Makine ve Ekipman Güvenliği
– Alçak Gerilim Ekipman Güvenliği
– Elektromanyetik Yönetmeliği
– Gaz Yakıtlarla Çalışan Araçların Güvenliği
– Patlayıcı Ortamlarda Çalışan Ekipmanların Güvenliği
– Asansör Yönetmeliği

 

EAC Sertifikasında Hangi Bilgiler Yer Almalı?

Yabancı üreticilerin, teknik talimatlarına göre Gümrük Birliği içerisinde yetkili bir temsilcisi olmalıdır. Sertifika ve deklarasyonun üzerinde de hem üretici, hem de bu yetkili temsilcinin adı mutlaka bulunmalıdır.

EAC İşaretleme Nedir?

Teknik düzenlemeler gereğince belgelendirme sürecinden geçen ürünler EAC uygunluk işareti ile işaretlenir. İşaretleme ürün etiketine iliştirilir. EAC işareti, teknik yönetmeliklerde belirtilmiş olan Temel Güvenlik Gereksinimleri’ne tam bir uygunluğu gösterir.