ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001: 2013, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISMS) şirketlerin bilgi güvenliği süreçlerini yönetmeleri adına uluslararası alanda kabul görmüş en iyi uygulama ve Dünya çapında en tanınan bilgi güvenliği standartlarından arasındadır.

Eskiden Günümüze ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Standardın kökeni 1995 yılında yayınlanan İngiliz Standardı 7799’a kadar uzanır. Başlangıçta DTI (Filipin Standartları Bürosu) tarafından oluşturulup, sonrasında ise ISO tarafından birçok revizeye uğrayarak günümüze kadar gelmiş uluslararası anlamda kabul görmüş bir standart olmuştur.

Firmanız İçin ISO:27001’in Varlığının Önemi

Yeterli düzeyde korunmayan bilgiler firmalar açısından direkt ve endirekt maliyetlere sebep olur. Verilerin kaybolması ve ya zarar görmesi durumunda bu verilerin tekrar oluşturulması işlemi için oluşacak maliyetler dışında kaybolan veriler için ödenecek olan ağır cezalar müşteri kaybına sebep olacaktır. Bu bağlamda ISO 27001’in varlığı ve uygulanması hem zamandan hem de maliyetten tasarruf açısından destek olmuş olacaktır.

 

ISO 27001 Sertifikasının Kazandırdıkları

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi vasıtasıyla, ihlal risklerini tanımlamış olup bu riskleri meydana gelmeden önce önlemek adına daha iyi bir mevki de olmuş oluyoruz. Bu durum bizim kuruluşumuzun itibarını ve kuruluşumuza olan güveni de arttırmış oluyor. Her alanda olduğu gibi güven unsuru çok önemli bir etkendir. Bununla beraber bu bağlamda denetlendiğimizi müşterilerimize göstermek sağladığımız güveni de büyük oranda pekiştirmiş olur.

ISO 27001: 2013 Sertifikasının Faydaları Nelerdir?

 

  • Verileri minimum düzeyde korumak.
  • Sektörel rekabetlerde avantaj sağlamak
  • Veri bütünlüğünü koruyup, değişimini önlemek.
  • Bütün yasal zorunlulukları sağlamak.
  • Bilgilerin hangi şekilde muhafaza edileceğini belirtmek.
  • Bilginin gizliği ve sürekliliğini sağlamak.
  • Gereksiz bilgilerin yarattığı zaman kayıplarını önlemek.

ISO 27001 Sertifikasını Kimler Alabilir?

 

İSO 27001 sertifikası dünya çapında faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlarda alınabilir bir sertifikadır. Ancak özel sektörde savunma sanayi ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için zorunlu hale getirilmiştir.

ISO 27001 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 27001 Belgesi Sertifikasını almak için ISO 27001 Belgesi veren bir belgelendirme veya Mutlu Patent gibi bir danışmanlık firması ile anlaşıp ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmanız ve uygulamanız gerekmektedir.