CE Belgesi Nedir?

CE belgesi, topluluk içinde satılan ürünlerin sağlık, güvenlik ve çevre gibi çeşitli faktörlere ait olan standart uygunluğunun olup olmadığını işaret eden resmi bir sertifikadır. Ürünün kalitesine yönelik bir sertifika değildir. Üreticilere CE işaretini kullanma hakkı sağlar. Yani özetle ürünlerin Avrupa nezdinde pasaportu niteliğindedir.

CE Belgesi Almak Ne İşe Yarar?

Avrupa Birliğine bağlı ülkelerde bazı ürünler için satışı yapılabilmesi için kesinlikle CE işareti bulundurması zorunluluğu getirilmiştir. Bu bağlamda güvenilir ve hukuki yönden Avrupa pazarında satış yapılabilmesi için CE uygunluk belgesine ihtiyaç vardır. Aksi halde bu ürünlerin satışı yapılamaz.

Bu yönde dikkat edilmesi gerekilen en önemli nokta bu uygunluk belgesinin kesinlikle bir kalite sertifikası olmayışıdır.

CE Belgesinin yetkili bir kuruluş tarafından verilmesi gerekmez. Üretici CE işaretini ürününün üzerine kendisi yazabilir. Ancak üretici bu işareti yazabilmek için ürününün riskli olup olmamasına göre farklı adımlar uygulamalıdır. Yani ürünü riskli ise ilgili yerden onay almalı ve bu kapsamda verilen belge iyi bir şekilde muhafaza etmelidir.

 

CE Belgesi Nasıl Alınır?

Öncelik olarak ürün kapsamındaki standartlar belirlenir.

Ürünün satılacağı ülkelerde ürünle ilgili olan milli kuralların mevcudiyeti belirlenir.

Ürüne uygunluk gösterilecek bir modül çalışması yapılır.

Tasarım ve üretim aşamaları süreçleri adına kullanılan 8 adet modüllerinden bir tanesiyle uygunluk değerlendirilmesi yapılır.

Ürün adına riskler belirlenir. Riskli bir ürün ise NOBO’dan onay belgesi için teklif alınır.

Ürünün standartlara göre üretilip üretilmediğine göre bir değerlendirme çalışması yapılır.

Ürünün standarda göre bir teste tabi olması gerekiyor ise yurt içi ve yurt dışı akredite olmuş bir kuruluştan teklif alınıp gerekli muayenelerin gerçekleştirilir.

Üretim sürecince uygulanması gereken standartlar adına uzamanlar tarafından teknik personel eğitimi verilir. Gerekli iş emirleri oluşturulup firmanın kalite sistemine entegre edilir.

Ürüne ait talimatlar standarda uygun şekilde oluşturulup uygulanır.

Ürün etiketleme ve ambalaj işlemleri standarda uygun şekilde yapılır.

Ürüne ait teknik dosya hazırlanır. Bu dosyanın içeriğinde ürüne ait teknik bilgiler, sertifikalar, raporlar ve uygunluk beyanı yer alır. Ayrıca üretici firma tarafından oluşturulan bu dosya 10 yıl gibi bir süre içerisinde muhafaza edilmelidir.

Standarda uygunluğunu belirten bir Uygunluk Beyanı hazırlanır ve son olarak CE işareti ürüne iliştirilir.

CE Belgesi Nereden Alınır?

Akredite olmuş onaylı belgelendirme kuruluşlarından veya Mutlu Patent gibi danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla CE belgesi alınabilmektedir.

CE Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Akreditasyon kuralları gereğince bu süre onaylı kuruluş tarafından belirtilmez. CE belgesi alma süreci ürünün standartların gerektirdiği şartlara uygunluğu, ürünün kullanım alanına, test sonuçlarına, uygunluk değerlendirme süresine vb. gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişir.

CE Belgesi Zorunlu Mudur?

Avrupa birliğine bağlı ülkeler ve Türkiye sınırları içerisinde satışa çıkacak ürünler için zorunlu bir belgedir. ISO belgeleri gibi gönüllülük esasına dayanmaz.

CE İşareti Zorunlu Olan Ürünler

• Tıbbi cihazlar
• Makineler ve elektrikli cihazlar
• Basınçlı ekipmanlar
• Basit basınçlı kaplar
• Yapı malzemeleri
• Gaz yakan cihazlar
• Patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlar
• Endüstriyel sıcak su kazanları
• Raylarda kullanılan ekipmanlar
• Yüksek gürültüyle çalışan teçhizatlar
• Asansörler
• Oyuncaklar
• Kişisel koruyucu ekipmanlar

 

CE Belgesi Almanın Faydaları Nelerdir?

• Ürünün sağlık, çevre ve güvenlik kapsamlarında uygun olduğunu göstermektedir.

• Üreticiler için ürüne dayalı hiçbir engelleme uygulanmadan satılabileceğinin garantisini verir.

• Tüketiciler için ürünün sağlık, çevre, güvenlik kapsamında yerine getirmesi gereken gereklilikleri sağladığının bir göstergesidir.

• Ürünlerin herhangi başka bir ülkeden AB üyesi bir ülkeye sürülmesini sağlar.

• Üretici firmanın sektördeki iş hacmi genişletir.

• Etiket, ambalaj ve emniyet standartlarına uygun üretildiğini gösterir.

• Ürünün taşıdığı riskleri minimum seviyeye çeker.

• Sağlıksız, çevreye zararlı ve güvenli olmayan ürünlerin piyasada oluşunu engeller.

• Üretici firmanın sektöründe güvenilir ve tercih edilen bir kurum olmasına etkendir